T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Ömerli İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Ömerli İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 22/01/2020


Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak kalite sisteminin uygulanması ve devamlılığını sağlamak.

Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturmak.

Kaliteye ilişkin dokümanları kontrol etmek, Revizyon ve yayınlamak.                                                                                                                                
Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli Tüm Kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak.

Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak.

Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda İyileştirici çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak.

Kurumun Memnuniyet anketlerini değerlendirmek, analiz yapmak ve düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kalite denetim sürekliliğinin sağlanması ve sıklaştırılmasını sağlama.