T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Ömerli İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Ömerli İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mutemetlik

Güncelleme Tarihi: 28/06/2021

Mutemetlik

 
Devran Çicek

Maaş ve Ek Ödeme Mutemetliği yapılan çalışmalar

a-Ödemesi yapılan işlemler

1-Personel Maaşları (4-a - 5434 ve 5510 Sayılı Kanun)

2- Personel Maaşları (4-c Sürekli işçi)

3- Personel Maaşları (4-c Geçici işçi)

4-Personel Maaşları (4-a 5434 ve 5510 Sayılı Kanun. Döner Sermayeden Ödenen)

5- Personel Maaşları (4-b Sözleşmeli. Döner Sermayeden Ödenen)

6- Personel Maaşları (4-b Sözleşmeli. Genel Bütçeden Ödenen)

7-4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel maaşları (Genel Bütçeden Ödenen)

8-Sabit Ödeme (Hekimlerin 209 Sayılı Kanuna göre peşin ödemeleri)

9- Sabit Ödeme (375 Sayılı KHK göre peşin ödemeler)

10-Sözleşmeli Yönetici Ek Ödemesi

11-Ek Ödeme

12-Nöbet-İcap Nöbeti Ücretleri

13- Gelir Vergisi mahsuplaşma İşlemi

14-Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının % 50 lik kısmının geri ödenmesi

15- Fiili hizmet bordrosu düzenlemek ve emekli sandığına prim bildirimini yapmak

16-Sabit ödemeler, ek ödeme ve Sözleşmeli Yönetici Ek Ödeme işlemlerinin Ek Ödeme Bordro Sisteminde (EKOBS) de girişler yapılarak hesaplanması.

17- Naklen gelen ve giden personeller,Açıktan atanan ve istifa  eden Personellerin SGK.işlemleri

18-Genel bütçe ve Döner sermayeden Çalışan personellerin İdari Mahkeme kararı işlemleri